Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne

Strona internetowa kupimyksiazki.pl prowadzona jest przez firmę MitKsiążki.pl s.c., działalność gospodarcza zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 63693 oraz 66763 NIP 7252032919, REGON 100957752. Siedziba firmy: Łódź 90-252, ul. Jaracza 42/22

Warunki korzystania ze strony

Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do internetu.

Zgłoszenie sprzedaży

MitKsiążki.pl s.c. za pośrednictwem strony kupimyksiazki.pl przyjmuje zgłoszenia sprzedaży przedmiotów.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie formularza na stronie wraz z podaniem podstawowych danych kontaktowych oraz przesłanie zdjęć.

Oferta

Oferta przedstawiona na stronie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i jest zaproszeniem do zawarcia umowy

Postanowienia końcowe

MitKsiążki.pl s.c. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wypełniając formularz zgłoszenia sprzedaży wraz ze swoimi danymi wyrażasz zgodę na przechowywanie oraz na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymania i realizacji oferty odkupienia przedmiotów. Dane przetwarzane w celu rozpatrzenia i wykonania umowy to: adres e-mail, imię i nazwisko, adres odbioru przedmiotów (osoby, które zaakceptowały ofertę zakupu), numer telefonu.

W związku z wykonaniem umowy zabezpieczone dane są przechowywane na serwerach hostingowych, na których znajduje się oprogramowanie strony. Dane udostępniane są firmie kurierskiej w celu odebrania sprzedawanych przedmiotów ze wskazanego adresu.

Dane niezbędne do prowadzenia sprawozdawczości finansowej przechowywane będą przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym zgodnie z wymogiem prawnym. Dane niezbędne do wykonania umowy przechowywane będą przez okres zgodny z wymogami prawnymi przedawnienia roszczeń. Pozostałe dane są przechowywane tylko do momentu rozpatrzenia lub realizacji umowy kupna-sprzedaży.


Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Zmiany lub modyfikacje danych osobowych można przeprowadzić kontaktując się z obsługą serwisu.

MitKsiążki.pl s.c.

ul. Jaracza 42/22

90-252 Łódź 

e-mail: info@mitksiazki.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły Kodeksu Cywilnego.