Regulamin serwisu obowiązujący do 24-05-2018

Postanowienia ogólne

Strona internetowa kupimyksiazki.pl prowadzona jest przez firmę MitKsiążki.pl s.c. Maria Suwała, Daniel Szafraniec, działalność gospodarcza zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 63693 oraz 66763 NIP 7252032919, REGON 100957752. Siedziba antykwariatu: Łódź 90-003, ul Tuwima 16. lok. 7U

Warunki korzystania ze strony

Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do internetu.

Zgłoszenie sprzedaży

Antykwariat za pośrednictwem strony kupimyksiążki.pl przyjmuje zgłoszenia sprzedaży książek.

Warunkiem przyjęcia przez antykwariat zgłoszenia jest wypełnienie formularza na stronie wraz z podaniem podstawowych danych kontaktowych oraz przesłanie zdjęć (istnieje także możliwość dołączenia listy wybranych książek).

Postanowienia końcowe

MitKsiążki.pl s.c. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ?O ochronie danych osobowych?.

Wypełniając formularz zgłoszenia sprzedaży wraz ze swoimi danymi wyrażasz zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów kontaktu w sprawie sprzedaży książek. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Przesyłający zgłoszenie ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły Kodeksu Cywilnego.